Cultura de base.

Associación Escritura en Vivo

Plaça Lesseps, Plaça de Lesseps, Barcelona, Spain
Web
In - Fb - Tw
L’Antic Teatre es un dels referents actuals de l‘escena independent de les arts en viu. La seva MISSIÓ és recolzar i fomentar el RISC i la INNOVACIÓ en la recerca i desenvolupament de nous llenguatges escènics multidisciplinars que eviten tècniques apreses i repetició de metodologies.

L’Antic Teatre es un dels referents actuals de l‘escena independent de les arts en viu. La seva MISSIÓ és recolzar i fomentar el RISC i la INNOVACIÓ en la recerca i desenvolupament de nous llenguatges escènics multidisciplinars que eviten tècniques apreses i repetició de metodologies. L’Antic Teatre es un dels referents actuals de l‘escena independent de les arts en viu.

Informació general

Forma jurídica:
Associación Escritura en Vivo
Nom jurídic:
asd
Any de fundació:
asd
Projecte en situació de risc:
Àmbits d’actuació:
asd
Tipus d’activitat:
as
Regim de tinença:
asd
Tipus de llicencia:
asd
Persones conformen l’equip principal:
asd
Regim de treball del’equip principal:
asd
Ingressos:
asd
Ofereixen recursos?:
Tenen espai físic?: