Cultura de base.

Plataforma Cultural La Diürna / Pere Faura

Carrer de Ballester, 61, Barcelona, Espanya
tel. 636542765
pereart@hotmail.com
Web
In - Fb - Tw