Cultura de base.

ATECAT – Asociacio de Tècniques de l’espectacle de Catalunya